Denta Seal: тартиби истифодаи

 • Ҳамзамон зарарбиниро муътадил карда микротаркишхои сирри дандонро пурра мекунад
 • Ба таври самаранок чирки болои дандонро нобуд сохта, пайдоиши касалии кариеси дандорнро пешгирӣ мекунад
 • Ба дандонхо сафедии табии, муллоими ва чилохиро аз нав баркарор мекунад

Гизо барои дандонхои шумо дар микёси микро

Дандонхои сафеду солим – зебогии хар як одам аст. Ба дандонхои худ солими ва зебогиро дар якчояги бо хокаи дандоншуии бехамтои азнавкашфшударо тухфа намоед Denta Sealбо нанохиссачахои сирри моеъмонанд.

таркиби махфии хокаи дандоншуи ин моддае, ки таркибаш ба ҷузъи асосии қаъри кристаллии сирри дандон монанд аст – Гидроксиапатит® (nano-Mhap®). Таъсири хокаи дандоншуи дар лаҳзае, ки алокаи бологии дандонхо ва садақа дар вакти тамаркуз ба вучуд меояд, огоз мешавад. Вале самаранокии баланди худро маҳсулот баъди 1 дақиқа пас аз оғози дандоншуи ба даст меорад.

Denta Seal фармоиш додан

Гидроксиапатит таркиби бехамтое, ки ягон аналогро надорад. Таркиби Denta Seal, компонентҳои Denta Seal

Маводе, ки метавонад ба кабати дандонҳо ворид гашта, микротаркишхоро пурра намояд, Гидроксиапатит® номида мешавад – он аз сирри дандон иборат буда, аз сақфҳои баҳрӣ якчоя карда мешавад.

Сирри дандонхои мо аз кристаллхои гидроксиапатит иборат аст. Вакте ки ин кристаллхо кифоя нестанд, равандхои чунин ба монанди касалии кариеси дандон, эхсосоти баланди дандонхо, манбаъхои деминерализатсиониро иникшоф медиханд. Denta Seal – ин нанохиссачахои гидроксиапатит, яъне ба таври одди сирри моеъ мебошад.

Дар робита бо мутобиқати табиӣ бо сирри дандон ва нихоят наноандозагии хурдаш, нанохиссачахо ба кабати сирри дандон дохил шуда, мавкеъхои зарардидаву заифро мустаҳкам мекунанд.

 • дар таркибаш фтор нест
 • бе ягон таъсироти манфи
 • Ягон мухолифат надорад

Denta Seal дандон натиҷаҳо

компонентҳои Denta Seal

Denta Seal фикру мулоҳизаҳо: шарҳу баҳои мизоҷон, ки ба худ аллакай дандохои солим ва сафедро азнав баркарор карданд

Denta Seal тартиби истифодаи

таркиби Denta Seal

Denta Seal андешаи мутахассис

Тасаввур кунед, ки чи тавр хаёти шумо дигаргун мегардад, вакте ки шумо ба худ дандонхои сафеду сорлимро бармегардонед!

 • Бо Шумо ихотакунандагон мехоханд, ки мубодила кунанд
 • Одамон дигар фикр намекунанд, ки Шумо дандонхоятонро тоза намекунед
 • Шумо метавонед ба худ кори хубро пайдо кунед
 • Барои чинси мухолиф Шумо оличаноб мегардед
 • Дар охир, ба худ бовариро хис мекунед
 • Шумо сарфаи маблагро аз худ мекунед
 • Бо табассуми голливудии худ дигаронро ба тааччуб меоред!

Denta Seal андешаи мутахассис: азнав баркароркунии бодиккат ва сафедкунии дандонхо бе зарар ба сирри дандонDenta Seal шарҳу баҳои мизоҷон

Хиссиёти баландтарини дандонҳо, пайдоиши микротаркишхо дар болои дандонхо, тагйирёбии раги дандон, иникшофи касалии кариеси дандон – бо хамаи ин муаммохо бисёрии мизочони ман дучор мегарданд. Барои мустахкамкунии сирри дандон ва сафедкунии дандонхо ман хокаи дандоншуии Denta Seal- ро тавсия медихам.

Дар робита бо таркиби бехамто бо нанохиссачахои гидроксиапатит, DentaDenta Seal бодиққатона микрозарархоро рост роста микротаркишхоро дар болои сирри дандон пур мекунад, самарабахшона чирки дандонро нест мекунад ва ба пайдоиши касалии кариеси дандонро пешгири мекунад. “Сирри моеъгии дандон” – ро аз сирри нуктахои қаҳва, чой, сигор, инчунин бактерияҳо нобуд сохта, буйи галисдахонро аз байн мебарад.

Доимо дандонхоро тоза кунед, хусусан баъди кабули гизо, вале на кам аз 2 маротиба дар як руз дар муддати 2-3 дакика.

Рахимова Д.С.

Духтури дандон, кандидати илмхои тиб

4 000 000 $ барои кашфи Denta Seal гузошта шудаанд

4 солхои тадкикотифармоиш Denta Seal

Консепсияи хокаи дандон дар тули беш аз 4 соли таҳқиқотироякчоя бо чалби якчояи озмоишҳои мустакили озмоишгоххои дорусози дар Ҷопон ва Канада ташкил карда шудааст

2 солхои кашфиёти формула

Беш аз 2 сол кашфиёти формулаи бехтарин дар асоси тадкикотхои озмоишгоххои мустакил сарф шудааст

100% самараноки

Сирри моъеги дар таркиби хокаи дандон ин технологияи хеле замонавӣ ва сарфакорона мебошад, аммо он 100% самаранокии хокаи дандонии Denta Seal- ро кафолат медиҳад

80% таркиби воридоти

Дар таркиби Denta Seal 80% чузъхо- воридоти – зеро онхо дар Тоҷикистон истехсол карда намешаванд

ЕС стандарти сифат

Барои истехсоли Denta Seal озмоишгохе, ки ба стандрати ЕС дар сатхи сифати менечменти чавобгу мебошад,ташкил карда шудааст

Denta Seal: фармоиш додан, нархи

Denta Seal нархи

Нархи одди:

400TJS

Нарх бо тахфиф:

200TJS